APK Keuring

De Algemene Periodieke Keuring (APK-keuring) is in heel Europa wettelijk verplicht.
Bij de APK keuring wordt de auto getest op veiligheid en milieueisen. Zo moeten de remmen goed zijn en mag de auto niet teveel vervuilende stoffen uitstoten.

ONZE APK-VOORDELEN:

  • De prijs is all-in  € 29,95
  • Gratis bij onderhoud
  • Gratis herkeuring bij afkeuring
  • Gebruik van originele onderdelen ( bij evt reparatie )
  • Wij kunnen uw auto als geen ander!

 

Wanneer moet ik mijn auto APK laten keuren?
Sinds 2008 is de frequentie van de APK voor personenauto's en lichte bestelauto's die op benzine rijden omlaag gegaan. De eerste keuring is na vier jaar, vervolgens twee keer om de twee jaar en daarna jaarlijks (4-2-2-1-1). De regeling geldt voor auto's vanaf bouwjaar 2005. Voor auto's die op diesel of LPG rijden blijft, vanwege de verkeersveiligheid en het milieu, de oude frequentie gehandhaafd, dus 3-1-1.